Preu Plast. Luxe  
Preu Plast. Grand Luxe 39.474 €
Preu Estuc Luxe  
Preu Estuc Grand Luxe 41.026 €