Preu Plast. Luxe  
Preu Plast. Grand Luxe 37.203 €
Preu Estuc Luxe  
Preu Estuc Grand Luxe 38.615 €