Preu Plast. Luxe 31.505 €
Preu Plast. Grand Luxe 33.726 €
Preu Estuc Luxe 32.915 €
Preu Estuc Grand Luxe 35.137 €